Jak pozyskać finansowanie firmy w ramach venture capital?

Innowacyjny pomysł, który zmieni rynek to połowa sukcesu. Na wczesnym etapie rozwoju każda spółka potrzebuje nie tylko dodatkowych środków finansowych, ale również wsparcia merytorycznego. Współpraca venture capital zapewnia kompleksowe wsparcie — od finansowania przez kształtowanie procesów biznesowych aż po ułatwienie międzynarodowej ekspasji. 

Strategia pozyskania inwestorów, czyli jak znaleźć inwestora VC

Venture capital to więcej niż finansowanie biznesu na wczesnym etapie rozwoju. Fundusz VC gwarantuje wsparcie w tworzeniu, wdrożeniu i realizacji strategii biznesowej, a także optymalizacji procesów czy bieżącym zarządzaniu. Współpraca zapewnia dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów, którzy specjalizują się w określonych branżach. 

Pozyskanie finansowania venture capital to możliwość długoterminowego rozwoju spółki. Jak nawiązać współpracę z funduszem VC? Spółka musi wykonać kilka kroków i spełnić wymagania określone przez dany fundusz. Flash Ventures współpracuje z projektami, które posiadają gotowy prototyp produktu lub planują wdrożenie w ciągu 3-12 miesięcy. Projekty nie muszą posiadać formy spółki i sformalizowanej struktury. Wymagane natomiast jest określenie przewag konkurencyjnych nad produktami dostępnymi na rynku. To podstawowe wymagania, które musi spełnić spółka będąca na etapie szukania odpowiedzi na pytanie, jak znaleźć inwestora. Jak dokładnie przebiega współpraca z funduszem venture capital? 

Współpraca z funduszem VC 

Cykl inwestycyjny to szereg działań składających się na współpracę startupu z funduszem VC. Flash Ventures definiuje 7 etapów — od zgłoszenia projektu aż do wyjścia inwestorów venture capital z inwestycji. 

Jak znaleźć inwestora i zacząć rozwijać biznes? Pierwszy krok to przesłanie zgłoszenia projektu do wybranego funduszu. Podstawę stanowi przemyślana i prawidłowo opracowana prezentacja tzw. pitch deck. Głównym celem materiału jest przekonanie funduszu do inwestycji. Materiał powinien zawierać więc następujące elementy: 

  • cel produktu lub usługi, 
  • opis produktu lub usługi wraz z uwzględnieniem problemu rynkowego, który rozwiązuje, 
  • analizę przedstawiającą potencjał rynku i prognozy rozwoju w przyszłości, 
  • analizę konkurencji, 
  • informacje o zespole. 

Jeżeli spółka działa już na rynku, do prezentacji warto dołączyć ostatnie sprawozdanie finansowe i opracowane prognozy. 

Inwestorzy VC decydują się na przekazanie kapitału projektom wyróżniającym się na rynku, które potrafią określić swoje przewagi nad konkurencją. We Flash Ventures koncentrujemy się na projektach tworzących produkty o globalnym potencjale rozwoju w szybko rosnących segmentach rynku. 

Fundusz venture capital weryfikuje przesłany formularz wraz z prezentacją i pozostałymi materiałami. Jeżeli proces przebiegnie pomyślnie, przedstawiciele spółki zostają zaproszeni  na spotkanie przedinwestycyjne. Inwestorzy VC mają okazję dowiedzieć się więcej o firmie, produkcie, celach biznesowych oraz potrzebach w zakresie finansowania. Jeżeli etap ponowie przebiegnie pomyślnie i fundusz zdecyduje się na inwestycję, rozpoczyna się proces szczegółowej analizy spółki. Następnie strony podpisują umowę inwestycyjną, a środki zostają uruchomione. Fundusz VC zaczyna również wspierać spółkę w pozostałych obszarach działalności m.in. strukturyzacji modelu biznesowego czy bieżącym zarządzaniu. W ramach współpracy spółka zyskuje środki od inwestorów, funduszy, aniołów biznesu czy z kampanii na platformie crowdfundingowej. 

Ostatnim etapem cyklu jest wyjście inwestorów z inwestycji. Najczęściej dzieje się to w terminie od 18 do 60 miesięcy. Jako Flash Ventures skupiamy się na współpracy ze spółkami, które uwzględniają w tym okresie wejście na giełdę papierów wartościowych.   

Dlaczego fundusz VC odrzuca projekt? 

Jednym z najczęstszych powodów odrzucenia projektu przez inwestorów VC jest niski potencjał wzrostu, a co za tym idzie spodziewana niska stopa zwrotu z inwestycji. Podczas decyzji fundusze uwzględniają analizę konkurencji oraz poziom zrozumienia rynku przez założycieli firmy. Negatywnie na decyzję wpływa brak pomysłu na dalszy rozwój produktu, nieprzemyślana strategia działań oraz brak dowodów opłacalności projektu w przypadku firm, które działają już na rynku. 

Jednak nie każdy projekt otrzymuje finansowanie VC nawet jeżeli prognozy dalszego rozwoju są korzystne. Dlaczego? 

Fundusze venture capital nie decydują się na współpracę, jeżeli uznają, że spółka nie jest odpowiednio przygotowana na przyjęcie finansowania. Inny przypadek to brak zgodności stron w kwestii wysokości kwoty albo wizji realizacji celów biznesowych i warunków współpracy. 

Warto pamiętać, że każdy fundusz VC posiada własną strategię inwestycyjną oraz warunki współpracy.