ogłoszenie planu połączenia

Plan połączenia spółek Flash Ventures Alterntywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. i Flash Ventures Sp. z o.o. uzgodniony dnia 17 listopada 2021 r.

PLAN POŁĄCZENIA