Proces due diligence. Na czym polega?

Due diligence umożliwia zidentyfikowanie szans i ryzyka związanego z inwestycją, poznanie specyfiki spółki oraz branży, a także określenie harmonogramu transakcji. Wyniki analiz zrealizowanych w ramach procesu stanowią punkt wyjścia do negocjacji. 

Due diligence – czym jest?

Procedura due diligence zapoczątkowana została w Stanach Zjednoczonych, gdzie zrodziła się w amerykańskiej wykładni prawa cywilnego. W 1933 r. proces upowszechnił się, przede wszystkim za sprawą przyjęcia Securities Act. Polskie tłumaczenie procedury, które oznacza badanie (dochodzenie) z należytą rzetelnością i starannością nie cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów. 

Proces due diligence umożliwia ocenę kondycji spółki oraz przedstawienie ryzyka związanego z inwestycją kapitałową. Zakres due diligence zależy od rodzaju spółki oraz profilu prowadzonej działalności. Po zapoznaniu się z wynikami analiz zrealizowanych w ramach procesu następuje faza negocjacji. Due diligence to ostatni etap fazy przedtransakcyjnej. 

Procedura nie jest audytem, chociaż często bywa z nim utożsamiana. Główna różnica polega na tym, że due diligence obejmuje nie tylko otoczenie wewnętrzne, ale również zewnętrzne. Procedura zapewnia kompleksowe i wszechstronne informacje o spółce. 

Procedura wykorzystywana jest przez inwestorów planujących nabyć akcje lub udziały, ale także podczas sprzedaży całego przedsiębiorstwa, łączenia dwóch spółek czy wprowadzania organizacji do obrotu publicznego. 

Zakres due diligence w spółce 

Analiza w ramach procesu due diligence obejmuje takie aspekty funkcjonowania spółki jak: 

  • finanse – sprawdzane są sprawozdania finansowe m.in. bilans oraz rachunek zysków i strat, a także informacje o przepływach pieniężnych i zmianach w strukturze kapitału; 
  • handel – analizowane są wyniki sprzedaży produktów lub usług, grupa docelowa oraz konkurencja spółki, sprawdza się również m.in. informacje o dostawcach i dystrybutorach;  
  • prawo – pod uwagę bierze się zawarte umowy, warunki pozwoleń, praw własności oraz zobowiązania. Sprawdzane są również informacje o ewentualnych postępowaniach sądowych; 
  • obciążenia podatkowe – wydawana jest ocena na podstawie stopnia regulowania zobowiązań podatkowych oraz wykorzystanych tarcz; 
  • organizacja i kapitał ludzki – sprawdzana jest struktura organizacyjna spółki, a także aspekty kadrowo-płacowe, pod uwagę bierze się również kulturę organizacyjną; 
  • technologia – analizuje się sposób produkcji, efektywność i wydajność systemu oraz potencjał wytwórczy. 

Każdy proces due diligence wygląda inaczej. Pogłębiona analiza pozwala sprawdzić, czy spółka spełnia oczekiwania inwestora. Procedura zostaje dopasowana do rodzaju oraz specyfiki spółki, a także aspektów ważnych z punktu widzenia potencjalnego inwestora. Zakres due diligence obejmuje najczęściej kwestie finansowe, prawne, technologiczne, organizacyjne i sprzedażowe. Prawidłowo przeprowadzony proces pozwala na ocenę szans i zagrożeń inwestycyjnych oraz wycenę spółki. 

Kto przeprowadza due diligence? 

Due diligence realizują wykwalifikowani specjaliści. W proces angażowani są biegli rewidenci, prawnicy, rzeczoznawcy, doradcy podatkowi, a także eksperci branżowi np. specjaliści nowych technologii czy odnawialnych źródeł energii. Osoby specjalizujące się w poszczególnych obszarach analizują dokumentację z uwzględnieniem tajemnic spółki. W prawidłowej realizacji procesu liczy się szczegółowość i dokładność. Proces może zlecić inwestor albo sprzedający. Niektórzy założyciele decydują się na realizację procesu jeszcze przed rozmowami z inwestorami. Procedura nazywana jest Vendor Due Diligence i pozwala poznać szanse i ryzyka związane z transakcją.

— artykuł pochodzi z serwisu nefs.pl