POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Czytając, przeglądając czy używając serwisu www.flashventures.pl (dalej jako „Serwis”), akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce cookies (dalej jako „Polityka”). Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis (lub jego dowolną część) obowiązuje aktualna Polityka.

Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce nie wpływają na podstawową zasadę: Właściciel Serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (dalej jako „Użytkownicy”) Serwisu.

1.INFORMACJE OGÓLNE
1)
 Niniejsza Polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: flashventures.pl.
2) Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000922002, numerem NIP: 5252876823 oraz numerem REGON: 389968480.
3) Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: 
biuro@flashventures.pl (dalej jako „Operator”).
4) Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5) Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
a) prowadzenia zapisów na Newsletter;
b) obsługi zapytań przez formularz;
c) prezentacji oferty lub informacji;
6) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
b) poprzez zapisywanie na urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
7) Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych podawanych w formularzach zostały opisane w zakładce „Polityka prywatności”.

2. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA
1)
 Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2) Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
3) Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.
4) Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. HOSTING
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl.

4. INFORMACJE W FORMULARZACH
1)
 Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2) Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3) Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
5) Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych podawanych w formularzach zostały opisane w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

5. LOGI ADMINISTRATORA
Informacje o zachowaniu Użytkowników w Serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

6. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
1)
 Serwis korzysta z plików cookies.
2) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) analitycznych – tworzenia statystyk, na podstawie których strona internetowa jest w stanie lepiej dostosować jej zawartość do preferencji Użytkowników;
b) marketingowych – wyświetlaniu Użytkownikom reklam, które są dostosowane do ich preferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych jakim jest marketing bezpośredni – w przypadku udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie), w tym w szczególności dla realizacji celów określonych poniżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8) Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

7. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE
1)
 Operator wykorzystuje rozwiązania Google Adwords/ Google Analytics – dla celów analitycznych oraz reklamowych (wyświetlania reklam w sieci reklamowej Google). Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie jego danych w Google w tym miejscu lub/i przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies w tym miejscu. Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2) Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) posiada informację, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Operator może wykorzystywać wskazaną technologię dla celów analitycznych oraz reklamowych (wyświetlania reklam w sieci reklamowej Facebook). Użytkownik może w każdej chwili zapoznać się z zasadami przetwarzania jego danych, w tym zablokować wykorzystywanie tych danych przez Facebook w tym miejscu. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
3) Rozwiązania, o których mowa powyżej są wykorzystywane w celu dostosowywania reklam do preferencji Użytkowników oraz dla celów analitycznych. Rozwiązania te pozwalają śledzić działania Użytkowników w ramach strony internetowej (np. wyświetlenie konkretnej podstrony w ramach witryny). Na tej podstawie Użytkownikowi mogą być wyświetlane reklamy Operatora w ramach sieci reklamowej Google / Facebook.
4) Operator korzysta z narzędzia HotJar- Hotjar Ltd – rozwiązania wykorzystywanego dla celów analitycznych (anonimowej analizy zachowań Użytkownika na stronie internetowej). Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie jego danych przez HotJar w tym miejscu.

8. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
1)
 Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2) W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

1.    Edge

2.    Internet Explorer

3.    Chrome

4.    Safari

5.    Firefox

6.    Opera

Urządzenia mobilne:

1.    Android

2.    Safari (iOS)

3.    Windows Phone.