kontakt

Bądźmy w kontakcie

Potrzebujesz więcej informacji na temat Flash Ventures? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

FLASH VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
ul. Powązkowska 15,
01-797 Warszawa

REGON: 389968480
NIP: 5252876823
Numer KRS: 0000922002
Kapitał zakładowy: 2.120.300 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Ważne informacje:
· W ramach wysyłania informacji handlowych będą wykorzystywane Państwa telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. telefon/komputer) oraz automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
· O szczegółowych zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo przeczytać w tym miejscu.
· *W celu wyrażenia zgód tylko dla poszczególnych administratorów (Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o., Flash Investment Group sp. z o.o., Flash Development sp. z o.o.) lub/i tylko dla wybranych kanałów komunikacji (adres e-mail/numer telefonu), prosimy o skorzystanie z tego formularza.