Współpracuj
z Flash Ventures

KIM JESTEŚMY?

Flash Ventures ASI sp. z o.o. wywodzi się z grupy kapitałowej Flash Investment Group – profesjonalnego i doświadczonego zespołu ekspertów działającego w branży doradczej i inwestycyjnej.

Pierwotnie specjalizowaliśmy się głównie w doradztwie i inwestycjach w spółki z branży gamingowej, z biegiem czasu postanowiliśmy przenieść nasze doświadczenie i know-how zdobyte w inwestycjach gamingowych na inne sektory w szczególności nowe technologie. Do tej pory byliśmy finansowani jedynie przy udziale kapitału własnego, co umożliwiło nam zachowanie dużego stopnia elastyczności.

W porównaniu do standardowych rodzajów funduszy inwestycyjnych nasza organizacja posiada szeroko zakrojony zakres specjalizacji oraz oportunistyczną politykę inwestycyjną, co regularnie pozwala nam na wykorzystanie rynkowych okazji i przeprowadzanie transakcji na korzystnych warunkach.

NASZA SPECJALIZACJA

FIRMY KONSULTINGOWE
FUNDUSZE VC
FUNDUSZE
PRIVATE EQUITY
AKTYWNE FUNDUSZE OTWARTE
DOTACJE PUBLICZNE
FLASH VENTURES ASI
Audyt i due diligence
Doradztwo strategiczne
Wsparcie zarządzania
Budowa wartości
Finansowanie i kapitał
Transakcje M&A
Wsparcie we wprowadzeniu na giełdę
Transakcje na rynku publicznym
Wczesny etap rozwoju
Zwalidowany model biznesowy

BRANŻE

Game Development

loT / Industry 4.0

PropTech / Property Development

Wellness / MedTech

New Technologies

Marketplace / E-commerce 

CYKL INWESTYCYJNY

1-3 tygodnie
1-2 tygodnie
ok. 1 m-c
1-3 m-cy OD ZGŁOSZENIA PROJEKTU
proces ciągły
18-60 m-cy

Zgłoszenie projektu​

Wypełnij formularz i prześlij materiały. Jeżeli wstępna weryfikacja przebiegnie pozytywnie, zaprosimy Cię na spotkanie.

Spotkanie przedinwestycyjne​

Prezentacja spółki, identyfikacja celów biznesowych, określenie potrzeb w zakresie finansowania.

Analiza spółki​

W przypadku zainteresowania projektem rozpoczynamy proces analizy spółki.

Umowa inwestycyjna

Podpisujemy umowę, uruchamiamy środki i dostarczamy wsparcie w uzgodnionym obszarze.

Wsparcie biznesowe

Zapewniamy wsparcie operacyjne i biznesowe oraz nadzór nad realizacją celów. Pozyskujemy również środki od inwestorów, funduszy, aniołów biznesu czy z kampanii na platformie crowdfundingowej.

Exit

Określenie strategii wyjścia z inwestycji i exit.

FAQ

Co możemy zaoferować?

Do każdego startupu podchodzimy indywidualnie. Jesteśmy elastyczni i staramy się działać bez tworzenia zbędnych przeszkód. Nie realizujemy otwartych spotkań edukacyjnych, ale w związku z prowadzonymi projektami organizujemy dedykowane warsztaty wewnętrzne z ekspertami z danej branży i mentorami. 

W ramach współpracy z Flash Ventures zapewniamy:

 • kapitał na finansowanie rozwoju produktu lub dalszą ekspansję,
 • know-how w zakresie merytorycznym, prawnym oraz marketingowym,
 • wsparcie biznesowe, operacyjne oraz bieżący nadzór,
 • wiedzę, doświadczenie i współudział w procesie podejmowania decyzji.
Jakie są korzyści ze współpracy?

W skład naszego zespołu wchodzą eksperci i praktycy z doświadczeniem w branżach, w które inwestujemy. Po rozpoczęciu współpracy otrzymujesz możliwość skorzystania z ich wiedzy oraz doświadczenia. 

Korzyści, jakie możesz osiągnąć to m.in.:

 • znaczny wzrost wartości przedsiębiorstwa,
 • możliwość wykorzystania doświadczeń biznesowych zespołu inwestycyjnego,
 • zasilenie kapitałowe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju,
 • profesjonalizacja zarządzania celem wzrostu konkurencyjności,
 • mentoring biznesów.
Na jakim etapie projektu inwestuje fundusz?

Zazwyczaj inwestujemy w najwcześniejszych etapach rozwoju projektu, staramy się być inwestorami fazy Seed, Post-seed oraz Early Stage.

Jakie dokumenty warto przygotować na rozmowę z Funduszem?

Jeśli chcesz zgłosić swój projekt, skontaktuj się z nami i prześlij materiały:

 • prezentację projektu,
 • ostatnie sprawozdanie finansowe lub bieżące dane finansowe (jeśli posiadasz),
 • prognozy finansowe (jeśli posiadasz).

Jeżeli projekt przejdzie wstępną weryfikację, skontaktujemy się i poprosimy Cię o wypełnienie krótkiego kwestionariusza oraz zaprosimy na spotkanie w siedzibie Funduszu.

Jaki zakładamy horyzont inwestycyjny dla naszych projektów?

Inwestycje naszego Funduszu prowadzone są w 3 horyzontach czasowych:

 • Projekty krótkoterminowe (do 18 miesięcy)
 • Projekty średniookresowe (18-36 miesięcy)
 • Projekty strategiczne (36-60 miesięcy)
W jakiej formie dokonywana jest inwestycja?
 • Instrumenty udziałowe (equity)
 • Instrumenty dłużne (corporate debt)
 • Instrumenty typu mezzanine
Jakie są źródła kapitału Funduszu?

Fundusz zasilany jest kapitałem prywatnym. Na chwilę obecną fundusz nie korzysta z dotacji lub programów publicznych.

Na jakich branżach się skupiamy?
 • PropTech
 • Game Development
 • Nieruchomości
 • Marketplace & E-commerce
 • Rozwiązania telekomunikacyjne & IoT
 • Przemysł 4.0
 • Wellness
 • MedTech
 • Nowe technologie (AI / ML / SaaS)
Jak duży wpływ na firmę chce wywierać fundusz VC? W jak duży pakiet w strukturze udziałowej celujemy?

Chcielibyśmy wyraźne wspierać rozwój Twojej firmy, ale również pozostać blisko naszej Inwestycji i mieć realny wpływ na kształtowanie strategii. Pozostajemy inwestorem mniejszościowym, obejmując od 10% do 49% udziałów w firmie. Nadzorujemy spółki z pozycji członka Rady Nadzorczej, a w wyjątkowych okolicznościach wspieramy Spółkę poprzez wprowadzenia członka Zarządu z ramienia funduszu.